شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه علمی مطالعات حقوقی فضای مجازی اخلاق علمی و نشر را تحت قوانین بین‌المللی کپی رایت و کمیته بین‌المللی اخلاق در انتشارات (COPE) رعایت می‌نماید.


 فصلنامه علمی مطالعات حقوقی فضای مجازی به خوانندگان اجازه خواندن، دانلود، کپی، توزیع، چاپ، جستجو و پیوند متن کامل مقالات را داده و خوانندگان برای استفاده از آن‌ها برای هر مقصود قانونی دیگر مجاز می‌باشند.


نوع دسترسی به مقالات فصلنامه علمی مطالعات حقوقی فضای مجازی به‌صورت «باز» می‌باشد.


* در این فصلنامه کلیه مقالات دریافتی با استفاده از نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب از نظر اصالت اثر و تعارض در منافع ارزیابی می‌شوند *

سامانه مشابه یاب متون سمیم نور

مشخصات کلی فصلنامه علمی مطالعات حقوقی فضای مجازی

 • ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
 • شاپا چاپی: -
 • شاپا الکترونیکی: -
 • وضعیت دسترسی به مقاله‌ها: دسترسی باز
 • وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
 • نوبت‌های چاپ: فصلنامه
 • زبان فصلنامه: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • حوزه تخصصی: حقوق فضای مجازی
 • نوع داوری: داوری بسته و حداقل 2 داور برای هر مقاله
 • میانگین بازه زمانی فرایند داوری: حداقل 6 هفته
 • میانگین بازه زمانی فرایند بررسی اولیه: 7 روز
 • روش ماخذ نویسی: APA
 • ضریب تأثیر (ISC): -