درباره نشریه

نشریه «مطالعات حقوقی فضای مجازی»وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه به صورت فصلنامه بر اساس مصوبه بیست ونهمین جلسه کمیسیون تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی وهنر دانشگاه آزاد اسلامی مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ دارای مجوز فعالیت گرفت ودارای اعتبار علمی-پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. وآماده پذیرش مقالات در حوزه حقوق فضای مجازی می باشد.

مهم‌ترین حوزه‌های موضوعی قابل ارزیابی در فصلنامۀ مطالعات حقوق فضای مجازی به شرح زیر است:

 1. حقوق شهروندی در فضای مجازی
 2. حقوق محیط زیست در فضای مجازی
 3. جرم شناسی سایبری
 4. بزه دیده شناسی سایبری
 5. حقوق زنان در فضای مجازی
 6. حکمرانی مطلوب و فضای مجازی
 7. حقوق کسب و کار و فضای مجازی
 8. حقوق قراردادها و فضای مجازی
 9. مسولیت مدنی در فضای مجازی
 10. مسولیت کیفری در فضای مجازی
 11. مسولیت دولت ها در فضای مجازی
 12. نظام دادرسی در فضای مجازی
 13. حقوق بیمه و فضای مجازی
 14. حقوق ثبت و فضای مجازی
 15. حقوق پیشگیری از جرم و فضای مجازی
 16. تروریسم و فضای مجازی
 17. توریست و فضای مجازی
 18. حقوق بشر و فضای مجازی
 19. حقوق تجارت الکترونیکی و بازارهای دیجیتال
 20. ابعاد حقوقی بلاکچین و قراردادهای هوشمند ورمز ارزهای دیجیتال
 21. ابعاد حقوقی ناظر برارزهای دیجیتال، هوش مصنوعی و ربات‌ها
 22. ابعاد حقوقی اینترنت اشیاء
 23. حقوق امنیت سایبری
 24. حقوق بین الملل فضای مجازی
 25. حقوق اطلاعات و داده‌ها در فضای مجازی
 26. جرایم سایبری ورایانه ای
 27. بانکداری دیجیتالی، پول دیجیتالی و رمزارزها
 28. حقوق مالکیت فکری در فضای مجازی
 29. حقوق کودکان در فضای مجازی
 30. خانواده وفضای مجازی
 31. حقوق تجارت بین الملل و فضای مجازی
 32. حقوق سرمایه گذاری و فضای مجازی
 33. حقوق مصرف کننده در کسب و کارهای فضای مجازی
 34. حقوق آموزشی و فرهنگی در فضای مجازی
 35. مطالعات تمام موضوعات حقوقی در حوزه های فقهی؛ حقوقی؛ کیفری؛ جرم شناختی؛ بین المللی و ... در عرصه فضای مجازی