اهداف و چشم انداز

این نشریه به صورت تخصصی  با هدف نشر دستاوردهای علمی – پژوهشی در محور های مختلف «حقوق فضای مجازی»از دی ماه ۱۴۰۰شروع به فعالیت نموده و بستری مناسب برای بحث و گفتگو و انتقال نظرات و نتایج به دست آمده درباره پژوهش ها و تحقیقاتی  مرتبط با حقوق فضای مجازی وسایبری هست. از اینرو تمامی مقالاتی که به موضوعات و مطالعات مرتبط با حقوق فضای مجازی اختصاص داشته باشد و بنابر چارچوب ساختار علمی نشریه تحریر شده باشد امکان چاپ در این مجله را خواهد داشت . بدین منظور، از تمامی پژوهشگران این عرصه دعوت می‌شود که مقالات ارزنده خویش در زمینه‌های حقوق فضای مجازی را جهت انتشار به این مجله ارسال نمایند.

مهم‌ترین حوزه‌های موضوعی قابل ارزیابی در فصلنامۀ مطالعات حقوق فضای مجازی به شرح زیر است:

 1. حقوق شهروندی در فضای مجازی
 2. حقوق محیط زیست در فضای مجازی
 3. جرم شناسی سایبری
 4. بزه دیده شناسی سایبری
 5. حقوق زنان در فضای مجازی
 6. حکمرانی مطلوب و فضای مجازی
 7. حقوق کسب و کار و فضای مجازی
 8. حقوق قراردادها و فضای مجازی
 9. مسولیت مدنی در فضای مجازی
 10. مسولیت کیفری در فضای مجازی
 11. مسولیت دولت ها در فضای مجازی
 12. نظام دادرسی در فضای مجازی
 13. حقوق بیمه و فضای مجازی
 14. حقوق ثبت و فضای مجازی
 15. حقوق پیشگیری از جرم و فضای مجازی
 16. تروریسم و فضای مجازی
 17. توریست و فضای مجازی
 18. حقوق بشر و فضای مجازی
 19. حقوق تجارت الکترونیکی و بازارهای دیجیتال
 20. ابعاد حقوقی بلاکچین و قراردادهای هوشمند ورمز ارزهای دیجیتال
 21. ابعاد حقوقی ناظر برارزهای دیجیتال، هوش مصنوعی و ربات‌ها
 22. ابعاد حقوقی اینترنت اشیاء
 23. حقوق امنیت سایبری
 24. حقوق بین الملل فضای مجازی
 25. حقوق اطلاعات و داده‌ها در فضای مجازی
 26. جرایم سایبری ورایانه ای
 27. بانکداری دیجیتالی، پول دیجیتالی و رمزارزها
 28. حقوق مالکیت فکری در فضای مجازی
 29. حقوق کودکان در فضای مجازی
 30. خانواده وفضای مجازی
 31. حقوق تجارت بین الملل و فضای مجازی
 32. حقوق سرمایه گذاری و فضای مجازی
 33. حقوق مصرف کننده در کسب و کارهای فضای مجازی
 34. حقوق آموزشی و فرهنگی در فضای مجازی
 35. مطالعات تمام موضوعات حقوقی در حوزه های فقهی؛ حقوقی؛ کیفری؛ جرم شناختی؛ بین المللی و ... در عرصه فضای مجازی